Skandias bonussystem oskäligt konstruerat

- Att koppla Dagens Nyheters värde till DN medarbetarnas IK (=Intellektuellt kapital) är mycket adekvat. Där fick Imi Markos in en riktig fullträff, säger Leif Edvinsson, mannen bakom IK:s upptäckt, som svar på kritiken mot honom i DN före jul 2003 och Imi Markos efterförljande artikel "Omvärdera Intellektuella Kapitalet" här på Kreaprenör.

- Jag skulle dock vilja be Imi notera och gärna förädla följande: IK-redovisning kan som bekant missbrukas! Vilket kräver att revisorerna fullgör sin skyldighet, nämligen att revidera IK, genom vad som tidigare kallades förvaltningsrevision, och enligt AB lagen skall finnas i varje årsredovisning. En special version av detta är IC-rating, som nu har spridits till ett 15-tal länder. Denna belyser både risk, förnyelse och verkningsgrad på IK. Det sker på ett pedagogiskt sätt, och kan tillämpas både av företag, organisationer, kommuner, sjukhus etc.

- Skandias bonussystem är oskäligt konstruerat. Liknelsen med idrottsvärlden vill jag dock nyansera. Stjärnornas avtal visar att både humankapaital och strukturkapital premieras. De får betalt för den högt värderade spelskickligheten, när de skriver på kontrakt. Och sedan får de lön och premier, när de förvandlar spelskickligheten till kollektiva segrar (SK). Du kan applicera processen på VD insatser inom näringslivet. Men om VD-ars bonus betalas ut i förskott skall det öppet redovisas och därtill skuldföras mellan parterna. Och märk väl; idrottsstjärnor som inte lyckas i sina lag blir petade och får då heller inga segerpremier.

- IK befinner sig ett känsligt läge, vilket kräver ödmjukhet i att successivt utveckla både värdeskapande, redovisning och kultivering av dessa värden. Den gamla modellen har ju 500 års försprång i att genomsyra tänk, utbildning och beteenden, avslutar Leif Edvinsson sitt svar.

Läs tidigare artikel om Intellektuella Kapitalet här.