Ett nytt samhälle - nya krav

Universalgeniet Leonardo da Vinci (1452-1519), här målad av konstnären Staffan Tolsén, har inspirerat till modell för omvärldsperception.

Det är en helt ny kravlista, som de måste tillmötesgå som vill vara vinnare i det nya Upplevelsesamhället, ”The Experice Economy”. I CrossSensor (tidigare Modell-N) återförenar och korsbefruktar vi naturvetenskaper med humaniora. Precis som universalgeniet Leonardo da Vinci gjorde under renässansen.

Vi är givetvis medvetna om att det är nästan omöjligt att ha djupa insikter både i naturvetenskap och humaniora i dagens avancerade och komplicerade värld, dominerad av specialister.

Därför måste vi mobilisera människor med generalistens helhetssyn. Vi är nämligen övertygade om att utan generalistsyn kan man inte möta det nya samhällets utmaningar. Vi syftar då på Upplevelsesamhället, som nu efterträder Informationsåldern enligt Rolf Jensen, en dansk forskare. Och han bekräftas av Harvard-professorer Joseph Pine och James Gilmore. Deras undersökningar visar att det vi nu så smått har börjat kalla ”The Experience Economy” är något som har vuxit snabbast under perioden 1959-1996 i USA, utan att någon tidigare har varit medveten om detta.

Upplevelsesamhället överensstämmer nämligen med Tidsandan, som genom elektroniken(televisionen och datorer), har fostrat en ny människotyp. Fröet till så en så kallad Homo Liberalis, som i mångt och mycket skiljer sig från industrisamhällets masskonsument, som enbart och ensidigt var bearbetningsbar med masskommunikation från massproducenter.

Visserligen går det säkert att manipulera och vilseleda Homo Liberalis ett tag till, men inte i längden. Hon håller redan på att befria sig från det gamla samhällets bojor. Du kan läsa mer om Homo Liberalis i vår intervju med den framlidne opinionsbildaren Richard Normann bland personporträtten.

Perception ersätter analys

Kreaprenörskap utgår ifrån Den Nya Tidsandans människa, Homo Liberalis, som inte är kollektivistisk. I stället markerar denna människa starkt sin individuella Integritet men värnar samtidigt om sina kollektiva Relationer i jakten efter nya, häftiga Upplevelser.

Som individ är hon ytterst mån om sin Hälsa och sin Identitet. Hon kräver på samma gång Jämställdhet och Inflytande. Samtidigt tar hon Hänsyn och har förmågan att känna Empati. Och hon söker ständigt äkta Engagemang och Passion.

Entreprenörer, företag, institutioner, organisationer och myndigheter är nu helt enkelt tvungna att börja möta de drömmar och önskemål, som ryms inom och utanför ramen av dessa särdrag hos Homo Liberalis. Hon är i vardande och kommer att växa till en JÄTTE i alla välståndsländer.

Varje erbjudande (lösning, produkt och tjänst) måste möta dessa nya individuella särdrag. Här på Internetplatsen Forum-N, i olika evenemang och uppdrag kommer vi att fortlöpande redovisa förebilder och vägmärken samt företag och företeelser (opinionsbildare, gurus, magiska ledare, organisationer, entreprenörer, tidlösa händelser etc), som tillfredsställer de nya drömmarna och önskemålen.

I denna första artikel om Kreaprenörskap börjar vi med att ge några spännande exempel på samband utifrån dimensionerna på den Nya Värdeskalan (exempel på perception istället för traditionell analys), samband som blir allt viktigare att förstå och dra nytta av när man går igenom särdragen hos den nya TV- och IT-präglade människan.

Dimnensionerna på den nya värdeskalan

Vi börjar med Individriktningen - vill bli sedd, vill vara delaktig, vill medverka etc.Lösning: Erbjud möjligheter för människor att synligt kunna påverka den egna utvecklingen, få inflytande i olika sammanhang där andra människors utveckling avgörs och få tillfälle till symboliska markeringar av den individuella personligheten.

Exempel: Egen hemsida på Internet, eget telefonnummer, personlig dator, distansjobb och flextider, aktiesparande, dogmakamera och d:o projektor, e-bios, "me TV", Edutainment, vilket kan översättas som lustfyllt lärande, portabel CD- och DVD-spelare, nya individuella sporter och att alltid bemöda sig att notera och ta hänsyn till människors intressen och preferenser.

I Individriktningen norröver i modellen börjar vi med basics:
1) Hälsodimensionen - hälsovård, joggning, workout, gym, hälsokost, terapi, hållbar utveckling mm.

Lösning: Ett samhälle som värnar om människans kroppsliga och själsliga välbefinnande i alla sammanhang, dvs en sund själ i en sund kropp.

Exempel: Friskvård, alternativmedicin, hälsokost, hälsobutiker, hälsobad, ekologiskt jordbruk, ekologiska och vegetariska produkter, olika terapier, som sammankopplar det fysiska och psykiska. meditation, självhypnos och andra avstressande (orientaliska) läror, tidskrifter och böcker i dessa ämnen etc

Sedan följer norröver;
2) Identitetsdimensionen - religion, nationalitet, sexuell läggning, genus, utseende, politisk tillhörighet, yrke, intressen och fritidssysselsättningar.

Lösning: Ett öppet samhälle, som inte bara tolererar utan också respekterar olika identitetsyttringar.

Exempel: Klädsel, frisyr, skönhetsideal, etnisk identitet, gay- och feministisk kultur, märkesvaror, statussymboler, maträtter, musik (etnisk, rock, pop, jazz, klassisk), böcker, tidskrifter och filmer - helst präglade av konstnärliga intentioner.


3) Jämställdhetsdimensionen- kön, klass, ras och ex:vis etnisk bakgrund.

Lösning: Ett samhälle, som i alla sammanhang betonar människornas lika värde och som bortser ifrån eventuella medfödda skillnader, vilka hindrar jämställdheten i det praktiska livet.

Exempel: Lika lön, preventivmedel mot oönskade graviditeter, daghem, mamma- och pappaledighet, unisex,icke diskriminerande segregation, hemspråksundervisning, samboförhållanden, blandäktenskap, äktenskap mellan homosexuella osv.

4) Inflytandedimensionen: - att överallt aktivt och snabbt kunna delta i händelser och beslut.

Lösning: Att skapa resurser och möjligheter till äkta dialog och öppna forum i alla sammanhang, där inflytandet ger påtagliga resultat. Både i makro- och mikrovärlden, i riks- och kommunpolitik, på arbetsplatser, för kunder etc

Exempel: Luckra upp den representiva demokratin med elektroniska folkomröstningar, uppmuntra e- postkommunikatíon och bekräfta den med makthavarnas snabba svar/åtgärder, flera arrangemang, där den egen medverkan känns meningsfullt - som på idrottsplatser och musikgalor, där publikens insatser ofta har avgörande betydelse. Legala och öppna samtal så att man undviker våldsamma upplopp och demonstrationer. Med andra ord, tar särintressenas förtvivlade "rop" på allvar.

Och till sist i individrikningens nordligste del:
5) Integritetsdimensionen - revir, historisk tradition, kulturella värderingar (OBS! inte integration).

Lösning: Ett samhälle som bejakar dels rätten att ha ett visst eget område, som är skyddat mot intrång och insyn, dels den individuella, lagliga rätten att handla helt efter eget samvete utan att vara bunden av ovidkommande yttre hänsyn.

Exempel: Eget hus, bostadsrätt, fri och egen mark, enskild firma, parabolantenn, bredband, digital TV, video/DVD, egen hemsida, religiösa och kulturella sammanslutningar, etniska och politiska föreningar är några exempel.Söderut på mittaxeln har vi sedan
Relationsriktningen - familjen, vännerna, arbets- och klubbkamraterna, medarbetare, kolleger, klienter, stamkunder, partners, leverantörer, konkurrenter m fl.

Lösning: Ett samhälle, som mer och mer utgår ifrån att mänsklig samvaro och intiativkraft behöver den bortglömda moral, som säger att "om du behöver mig idag så hjälper jag dig i morgon", dvs ett ömsesidigt ansvars- och beroendeförhållande i nära kontakt med varandra - utan inblandning av stora och övergripande lösningar på nationell och internationell nivå.

Exempel: Starta och utveckla nätverk, bilda heliga och oheliga allianser, chatta och utväxla e-post. Måltidens renässans, Home Entertainment, de nya caféerna och nya ungängesformer, idrottsföreningar, bokkaféer, temarestauranger (för konstnärer, sportjournalister m m), kurser i matlagning (etniska kök), TV-kockarna, Kocklandslaget m fl är bara några exempel på realationer och äkta dialog.


Följer vi sedan Relationsriktningen söderöver hittar vi i nummerordning;
1) Hänsynsdimensionen - handikappade, arbets- och trafikmiljö, naturen och djuren mm.

Lösning: Att inse att empati sträcker sig längre än "den andre" i den nära omgivningen. Att empati även omfattar udda och drabbade människors behov, drömmar och önskemål samt andra djur- och växtarter i vår värld. Alltså, en helhetssyn, ett holistiskt synsätt i en globaliserad värld.

Exempel: Olika forskare, institutioner, föreningar och organisationer inom områden som handikapp (rörelse, hörsel, syn etc) och miljö (kommunikation, infrastruktur, trafik, arbetsplats, folkliv, natur, växter, djur) etc.

2) Empatidimensionen (OBS! djupare än sympati) - barn- och åldringsvård, följderna av arbetslöshet och krig (fattigdom, flyktingar, invandring), psykisk sjukdom mm.

Lösning: Att individer med väl utvecklade relationer skaffar sig möjligheter att bättre lära känna "den andre" och förstå hur "den andre" känner sig.

Exempel: Human pedagogik, pedagogiska lekparker och leksaker, temadagis och temagårdar, trygghet, komfort och upplevelse efter pensionering, omskolning, vidare utbildning, utnyttjande av den resurs, som lång erfarenhet erbjuder, antingen från 60+ eller olika länder och kulturer.


3) Engagemangsdimensionen - orättvisor, politiska fångar och politiskt maktmissbruk, miljöförstöring, krigsförbrytelser etc

Lösning: Att acceptera att allt fler människor vill kämpa (på egen hand eller i grupp) för mänskliga rättigheter, som utöver politisk frihet numera också inkluderar rent vatten och ren luft (ett hållbart samhälle), fridlysta växter och djur. Dessutom djurens rätt till ett värdigt liv i animalieproduktionen.

Exempel: Amnesty, Greenpeace, Attaccrörelsen, Svenska Freds, veganer m fl. Ambassaders kultur- och pressattachéer, utländska politiska föreningar och politiska partier, Svenskt Näringsliv, fackföreningar, företagens miljöansvariga, Lantmännen, Lantbrukshögskolan etc.


4) Passionsdimensionen - konst, musik, idrott och andra nöjen och fritidssysselsättningar.

Lösning: Att erkänna legitimiteten av sublima upplevelser såsom hänryckning - ja, rent av lidelse, åtrå och begär.

Exempel: Muséer, gallerier, konserter, galor och festivaler, fanclubs och deras olika symboler, utbildning och kurser i konst och musik, konst- och musikskolor, utbildning och träning i idrotter. utbildning i evenemang, kurser i olika sysselsättningar (t ex trädgårdsodling) och andra fritidsaktiviteter.

I Relationsriktningen söderut har vi till slut 5) Upplevelsedimensionen - rädsla, skräck, eufori, sagovärldar

Lösning: Att förstå passion, som är släkt med den så kallade hedonistiska längtan, associerad till njutning av lyx och exklusivitet(framförallt i välståndsländer). men även med eskapistiska sagodrömmar i det förflutna och i framtiden. Ja, ett kontinuerligt sökande efter aktiviteter så att man kan lära, leka, njuta, vara tillsammans och roa sig.

Exempel: Äventyrs- och skräckresor. sporter, som utmanar och övervinner rädslan, anläggningar som skrämmer. Det gäller även nöjesparker, spelstäder (casino á la Las Vegas), sagolika arrangemang, bland annat biografer med 3D-filmer, virtual reality,
skakbio och 360 graders projektion, filmer, böcker och tidskrifter med extra tonvikt på spänning och äventyr - i god konstnärlig förpackning.

Blanda inte ihop medlen med målet

Självfallet arbetar våra forskare inom naturvetenskap och teknik för att tillfredsställa Homo Liberalis nya särdrag. Men risken är stor att de kör fast. Särdragen hos Homo Liberalis kräver nämligen mer än vad industrisamhällets massproducenter brukar erbjuda. Det krävs mervärden i form av Kreativitet, Humaniora, EQ, Konst, Design, Musik, Drama, Historia, Historier och Edutainment.

Naturvetare bör helt enkelt öppna dialog med bildkonstnärer, designer, artister, skådespelare, musiker, regissörer m fl inom humaniora. Följ holisten Arthur Koestlers berömda recept i den uppmärksammade boken ”The Act of Creation”. Där presenterar han kreativitetens trillingar, som är bröderna eller systrarna Humour,Discovery and Art eller Jester, Sage and Artist.

Trillingarna bör dock varnas! Förväxla inte medlen med målet! Observera att information, kunskap och produktion endast är medel.

Och vilket är då målet?

Rätt gissat! Målet är att omvandla och översätta information, kunskap och produktion till drömmarna och önskemålen, som Homo Liberalis efterlyser. Och då kan man inte längre "trycka ut" lösningar på en förutbestmd marknad utan måste "dra ut" från och vara lyhörd för en oförutsägbar marknads önskemål. Man måste träna förmågan i äkta dialoger och då blir alla inblandade parter nöjda.

Kreaprenör redovisar en mängd aktuella omvandlingar och en rad egna och originella översättningar. Vilka omvandlingar vill du läsa mer om? Vilka översättningar kan du själv bidraga med. Svaren kommer vi att notera, bearbeta och belöna. Kontakta oss!

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®