En illusion?

Följ instruktionen nedan;

  1. Slappna av och koncentrera dig på de 4 små lodräta prickarna i mitten av bilden i ca 30-40 sekunder
  2. Titta sedan på en vägg nära dig, helst enfärgad
  3. Du kommer att se en cirkel framträda
  4. Blinka med ögonen några gånger, så kommer en bild att visa sig
  5. Vad ser du? Eller rättare sagt – vem ser du?