Perception kräver Kreaprenörer och verktyg

Upplevelsesamhällets audiovisuella värld, som fortlöpande alstrar nya innovationer och tjänster, är helt och hållet beroende av synen, hörseln och rörelseförmågan?  Utbudet styrs av ögonen, som svarar för 70% av kroppens sinnesceller, eller öronen, som utöver hörselorganen är hemvist för balanssinnet?

Och tänk på att livsmedelsproduktionen måste rätta sig efter smaksinnet, människors 900 smaklökar och oräkneliga celler på tungan?  Måltiden, som även engagerar andra sinnen, skapar synergieffekter på livets hela spelplan?  Fundera över de oanade innovationer, som en känsliga näsa kan inspirera till i framtiden – via luktsinnet, som kan spåra flera tusen olika dofter?

Känselsinnets tre viktigaste funktioner sysselsätter f.ö. hälften av världen?    

Ett av dessa tre, ”hudsinnet”, som reagerar på beröring, temperatur och smärta, står bakom konfektions- och byggsektorn?  Kläderna är ju den ”andra huden” och bostaden den ”tredje”, eftersom den nakna huden behöver skydd.

De övriga båda är ”internsinnet”, som reglerar vårt inre tillstånd, sätter på sjuk och friskvården och "styrsinnet", som aktiverar och koordinerar balans-, muskel- och ledsinne.

Och så får vi inte missa det heliga inre ”rummet” - HJÄRNAN och det centrala nervsystemet, som dels samlar in, koordinerar och översätter alla sinnesintryck med sitt IQ, dels ”reser” i tid och rum, samt upplever framtiden med sin fantasi, FQ? Samtidigt som EQ mäter och mobiliserar känslan?

FANTASIN blir avgörande i ett framtida samhälle eftersom framtiden inte finns förrän i framtiden? Tänk bara på vår dator- och sensorstyrda värld, som genom den nya nanotekniken kan explodera i en gigantisk kreativ förstörelse i snar framtid! Och ännu en gång bekräfta den österrikiske nationalekonomen Schumpeter, som ansåg att varje förnyelse bygger på kreativ förstörelse!!

Därmed också sagt att perception kräver vidsynta kreaprenörer och holistiska verktyg, som dels gör Homo Percipiens begriplig dels ger den nödvändiga helhetssynen.

KREAPRENÖR®, som är en humanteknolgisk förädling av entreprenör, har båda dessa lösningar. Den rationella analysen måste kompletteras med den irrationella perceptionen.

 < Tillbaka