I det "gula rummet” indentifieras mål och medel för tillämpade och nya affärsidéer i enlighet med förverkligandets krav. I det "gula rummets" bokhylla finns bildligt talat Bibeln, Lagboken och Mekanförbundets normalkontoplan tillsammans med FARs (=Förenade auktoriserade revisorers) "Lilla gula".  Här bör vi alltid ställa följande frågor:

I Kreaprenörnätverket erbjuds flera tillämpbara och ändamålsenliga medel och metoder. Här några exempel:

Dags för det sista ”rummet” >