I det "gröna rummet" struktureras och designas idéer och innovationer. De första frågorna i "gröna" rummet bör vara:

För att få svar - och för att nå ut med nya idéer och ny kunskap - krävs inställning och förmåga att ta till sig IN-formation och omvandla IN-formation till kunskap och identitetsskapande UT-formation.  

Omvärldsbevakning och Dialog

Framsynta företag använder Internetbaserade program för att sköta omvärldsbevakning och driva "äkta" omvärldsdialog. Med "äkta" avses en aktiv tvåvägskommunikation i vilken intressenter stimuleras att själva engagera sig. Det går ut på att "göra kunderna till medarbetare".

I Kreaprenörnätverket pågår flera intressanta processer. Här några exempel:

< Tillbaka till startsidan