Samhälsadag med heldagsseminarium om
PERSPEKTIV PÅ CANCER

Kunskapsalliansen Kreaprenör® arrangerade den 24 april 2007 den andra Samhälsadagen med ett heldagsseminarium på temat PERSPEKTIV PÅ CANCER. Konferensen avslutades med en paneldiskussion och årsmötesförhandligar i föreningen. Seminariet hölls på Karolinska institutet. 175 personer var närvarande.

Seminariet gjorde givetvis inte anspråk på att ha svaren på cancerns gåta. Avsikten var att redovisa de nya frågor som ny kunskap väcker och kritiskt granska hur den gängse bilden av cancer, som förmedlas via media, förändras. Huvudsyftet var att sprida kunskap om cancer och presentera hypoteser om uppkomst och behandling. Det finns ett stort allmänintresse att få veta mer om cancer och här fick hälsointresserde fler perspektiv än de som normalt framställs i media.

Kreaprenörs generalsekreterare Lars-Olof Landin hälsade välkommen och redogjorde snabbt för hur kunskapsalliansen Kreaprenör® med hjälp av Dialogmetoden – en metod som genom frågor ifrågasätter gamla sanningar och stimulerar till nytänkande – arbetar med att sprida ny kunskap för att som i detta fall visa på nya möjliga perspektiv på cancer.

Uppskattade föreläsare

Att Henning Saupe är en populär föreläsare framgår med all önskvärd tydlighet av den utvärdering vi har gjort av seminariet. Han har arbetat som läkare i Sverige i 10 år med i huvudsak komplementär medicinsk behandling för cancersjuka. 2005 grundade han Sveriges första hypertermiklinik. Efter ett års arbete förbjöds hypertermi (värmebehandling) som komplementerande behandling och kliniken flyttades till Tyskland. Du kan ta del av Henning Saupes föreläsningsanteckningar här.

Även Karl Arfors och Bertil Wosk får genomgående goda omdömen av de 40 åhörare, som har besvarat utvärderingsenkäten.

Professor Karl E Arfors är expert på mikrocirkulation och inflammation, och han redovisade sin syn på vad traditionell medicin är bra på - och vad den inte klarar. Bl.a klarar man ännu inte att bota metastaserande cancer. Och han redogjorde för nya rön om D-vitamin. 

Näringstearpeuten Bertil Wosk är naturmedicinare med näringsterapi som specialitet. Han är en mycket uppskattad föreläsare på temat hälsa och miljö. Han redogjorde för hur kroppen fungerar och reagerar på kost och näring och öppnade därmed för nya insikter också om cancer.

Några önskar att det hade funnits mer tid. Flera påpekar att det skulle vara intressant med ett liknande seminarium på två dagar, då det ibland kändes som att man fick information i överflöd. Man hann inte riktigt reflektera och några av föredragshållarna upplevdes också hamna i tidspress.

Många av de som svarat på uppföljningsenkäten är terapeuter och uppger att de fick mycket ny och matnyttig information, som de kommer att ha nytta av i sina verksamheter. Många av de som svarat känner sig låsta både av skolmedicinen och den alternativa medicinen, känner sig styrda av kommersiella intressen och oviljan i etablissemanget att tänka nytt. Man efterlyser ett mera holistiskt synsätt och uppskattar därför att Kreaprenör® bjuder in till en öppen Dialog.

Måmga uppger att de tycker att svenska myndigheter är byråkratiska och konservativa, och att det behövs opinionsbildning för nytänkande.

Många noterade vikten av bra kosthållning för att stimulera kroppens självläkande processer. Och man tyckte det var intressant att mental balans togs upp som en viktig faktor. Några saknade information om kosttillskott, vad som fungerar och inte fungerar. Och några önskar mer information om biverkningar av traditionell skolmedicin.

Minst positiva är omdömena om maten och serveringen, vilket kan förbättras till nästa seminarium. Information om seminariet hade man fått bl.a från företaget Holistic och från hälsokostbutiker i Stockholm, där information har funnits utlagd. Några uppger att de fått information om seminariet från Naturmedicinska föreningen.

Paneldiskussion och årsmöte i föreningen Kreaprenör®

Eftermiddagen avslutade med en paneldiskussion, där också Christer Hjortsberg, försäkringsläkare från Helsingborg deltog. Christer svarar på många läsarfrågor EBC Kreaprenörs Hälso-Dialog. 

Dagen avslutades med det första årsmötet efter bildandet i föreningen Kreaprenör®.