Ayurveda - balans för kropp och själ

Dr Sreeraj, klinikchef på Rajah Ayurvedic Hospital i Kerala, sydvästra Indien, var på unikt Stockholmsbesök i september 2008. Kreaprenörnätverket arrangerade två föreläsningar i Nacka och på Dalaraö om ayurveda; vad det är och hur det kan skapa hälsa och balans.

Det fanns också möjlighet att boka individuell konsultation med Dr Sreeraj och Katarina Johansson, naturläkare, kraftutvecklare och författare. 

Kunskap om livet

Ayurveda är en mer än 3000-årig indisk tradition. Ursprunget finns i de klassiska vedaskrifterna som också har gett avtryck i det svenska språket i form av orden veta och medvetande. Och Ayur betyder liv på indiska. Ayurveda betyder således kunskap om livet, eller life science.

Ayurveda är mycket mer än en medicinsk tradition. Det är en hel livskunskap, berättar här Dr Sreeraj inför en hänförd publik i historisk miljö på Dalarö Tullhus.

Ayurveda är ett helhetstänkande och innefattar ett preventivt medicinskt tänkande. Det handlar inte i första hand om att behandla sjukdomar utan om att se hela människan och hur hon kan hålla sig frisk. Inför svåra sjukdomstillstånd är ayurveda ingen mirakelmedicin. Men om man diagnostiserar en människa kan denna finna nya sätt att förhålla sig till livet, som gör att hon känner sig friskare, uppväcker kroppens självläkande krafter, vilket i sin tur motverkar sjukdom, stärker hälsan och befrämjar ett långt och rikt liv.  

Ayurveda tillämpas i Indien parallellt med den västerländska skolmedicinen. Men på senare tid har skolmedicinen alltmer börjat acceptera att det finns både kropp och själ. Och skolmedicinen erkänner och kan rent vetenskapligt konstatera att ayurvedabehandlingar ger resultat.  

Parallellt med skomedicinens sjukdomsdiagnoser ger således Ayurvedaläkarna sina patienter egna diagnoser mot bakgrund av ayruvedatraditionens syn på att det finns olika människotyperna, som bl.a beskrivs med hjälp av element som eld, vatten osv. Det påminner om den grekiska traditionens egenskapsdefinitioner - sangvinikern (den hetsiga och blodfyllda), flegmatikern (den långsamma och sävliga personlighetstypen etc).

Dr Sreeraj redogör för de ayurvedabehandlingar som görs bl.a på hand klinik. De handlar mycket om olika örtinpackningar, där man använder växtblandningar, lera m.m. som masseras, gnids in och läggs på kroppen på olika sätt. Män behandlas av män, kvinnor av kvinnor.

Vi frågar Dr Sreeraj om det finns kopplingar till homeopati, den medicinska tradition som var mycket vanlig i västerlandet på 1800-talet och som går ut på att injicera vätskor i kroppen utblandade med örter av olika slag. Nej, säger Dr Sreeraj, där handlar det om diffusionsprincper. Ayurveda arbetar uteslutande med de äkta naturmaterialen och behandlar kroppen extrovert.

Man har på senare tid spekulerat i om inte homeopati handlar om energier och att vätskor med olika blandning i själv verket påverkar kroppen genom vätskans vågrörelse med olika frekvenser.

Jovisst, svarar Dr Sreeraj. Det handlar i hög grad om att överföra energi. Energin överförs med hjälp av massörerna (healing). Och hans sjukhus odlar själv växterna som används i stora, egna trädgårdar. När man har prövat att tillverka växter fabriksmässigt i stor skala "tappar de kraft". Detta har bolagen själva noterat varför produktionen av syntetiska växtmaterial har upphört.

Är ayurveda en religion. Nej, svarar Dr Sreeraj. Han skiljer mellan andlinghet och religion. Att människan har en själ är för honom uppenbart. Och vad är då själen. Han beskriver för oss bilden av två fåglar. Den ena sitter längre ner och använder alla sina sinnen. Den äter, smaken, den lyssnar, hörseln, den spanar, synen osv. Den andra fågeln sitter högre upp och ser på fågeln längre ner. Den har konatkt med den andra fågeln och är en sorts länk till oändligheten. Det är själen. Det slår oss att detta är en neutralare beskrivning av t.ex den kristna religionens bilder i form av Gud, Jesus och den Helige ande.

Nej, ayurveda är ingen religion. Men att tro på något stärker helandekraften, säger Dr Sreeraj. Men för den som inte tror kan religion istället ha motsatt effekt.

   

Med hjälp av följande länkar hittar du mer information om Rajah Ayurvedic Hospital och om Katarina Johanssons verksamhet i Kenosis. Katarina är utbildad ayurvedaterapeut och arrangerar också resor till Kerala på Indiens sydvästkust, där du kan kombinera nytta med nöje, dvs uppleva Indien och samtidigt genomgå en veckas ayurvedabehandling.

Ta även del av Kreaprenörs huvudredaktör Imi Markos´ Indienbrev från Kerala.