Nätverksmöte "När censuren slår till"
27 november 2008 i Göteborg

Kunskapsalliansen Kreaprenör har sedan vi hösten 2000 inledde arbetet med att bygga en tankesmedja för nytänkande och novation själva genomfört och deltagit i ett flertal uppmärksammande möten i Sverige och utomlands.

Syftet med detta möte, som var  det första i en planerad serie möten med denna rubricering, är att synliggöra och granska censuren i samhället. Det finns ett gap mellan forskarvärldens grundläggande upptäckter och den politiska styrningen av samhället. Dels ett kunskapsgap. Dels ett gap föranlett av ett mänskligt motstånd mot att se verkligheten sådan den är och mot förändring. En fråga vi reser är, om man genom förståelse för och samtal om detta motstånd kan skapa nya broar.

Mötet inleddes med att uppmärksamma att det finns uppfinnare av dignitet, som trots sina behjärtansvärda strävanden att förbättra världen ofta möts av ett massivt motstånd från etablissemanget. En som har haft direktkontakt med sådana uppfinnare är Ulf Dahlström, som har bott 30 år i USA och som nu arbetar i Sverige med att försöka hitta investerare för nya energilösningar.

Ulf inledde med att berätta om hur han bl.a har träffat den amerikanske uppfinnaren Stanley Mayer (se bild), som i USA tog patent på processen för vattenbilen i september 1992 (US patent nr 5,149,407). Tyvärr dog Stanley 1998, troligen mördad. Han lyckades dock före sin bortgång att separera vattenmolekylen med hjälp av försumbar energi (ett bilbatteri), genom resonans och lyckades med att köra en bil på vätgas, som han producerade.

Hans uppfinning skulle kunna användas på många olika sätt, t ex för husuppvärmning, elproduktion eller för framdrivnig av bilar och flygplan. Vätgasen som Stanley utvann ger två och en halv gång så mycket energi som bensin och är därför väl lämpad för t.ex flygplansmotorer. Men än så länge har "censuren slagit till". 

Ulf Dahlström presenterade under en timmes tid flera andra intressanta energilösningar, som alla har det gemensamt att etablissemanget förvägrar uppfinningarna att få en seriös prövning. Ulf har upplevt hur dessa uppfinnare gång på gång antingen stoppas, förvägras finansiering eller luras att släppa ifrån sig sina patent för struntsummor.

Avcensurering

Därefter hölls en workshop ledd av kreaprenören Stig Zandrén om "avcensurering". Att motståndet mot nya idéer kan vara stort vet vi av erfarenhet. Ulf Dahlströms berättelse bekräftade detta med sin skrämmande redogörelse.   

Stig Zandrén har arbetat med psykologen, forskaren och författaren Claes Janssen och med dennes modell om Förändringens Fyra Rum ("Fyrarummaren). Mötesdeltagarna fick vara med om att själva och med egna erfarenheter bygga upp teorin bakom "Fyrarummaren" i dess huvuddrag. 

Workshopen gav mötesdeltagarna en föreställning om hur människor med vitt skilda utgångspunkter kan komma till tals med varandra och på sikt förändra sina antaganden. Modellen "Fyrarummaren" tog oss genom de stadier som följer på det att "falluckan" har öppnats och vi hamnar i en akut kris till det att vi tar oss tillbaka från det kaos som uppstår, via mod och inspiration, till "nöjdhetsrummet" där vi befann oss när "alluckan" löste ut.

Stig visade hur modellen schematiserar vår natur och hur vi med hjälp av modellen kan förberda oss på att kunna hjälpa personer och organisationer med förändringsarbete och hu detta bygger på vå fömåga att kumma "avcensurera".

Detta var den första Göteborgsträffen under 2008. Ca 20 personer deltog och stämningen var mycket god. Vi tackar Ulf Dahrén och Magnus BromanderArt Now Gallery, som låter Kreaprenör arrangera nätverksträffarna hos dem.