Medlemsmöte om Unified Theories
Stockholm 28 januari 2010Från arbetsgrupp i Kreaprenör som arbetar med den planerade Världskongressen om Unified Theories i oktober 2010 var LO Landin, Imi Markos och Jackie Bergman närvarande vid det andra planeringsmötet den torsdag 28 januari i Hägersten.´Britta Bergstedt och Åsa Ekman från nätverket Brobygge & Dialog flankerar här Cecilia Salmi, Hälsolotsen i Upplands Väsby. Britta har redan värvat flera deltagare till kongressen. Åsa föreslog att "den nya vetenskapen" skulle vara representerad på en mässa/utställning runt kongressen och Cecila berättade om Hälsolotsens arbete samt inbjöd oss att ta del av nya energimedicinska rön.

Som "hemlig gäst" deltog också Ulf Dahlström från Göteborg, som har arbetat ihop med många kvantfysiker och kvantmekaniska uppfinnare i USA under 20 års tid. Han redogjorde för en del av sina erfarenheter, om rädslan för det nya och "när censuren slår till". Ulf var huvudperson på ett av våra tidigare nätverksträffar om detta i Göteborg. Ulf berättade också om en Medvetande-kongress i USA som han nyligen besökt och vi delade erfarenheter om detta.

Britta avslutade en händelserik kväll med följande ord från Margareta Melin:

Välsignelse
över jorden
vår vackra blå planet
vårt hem i kosmos.
 
Välsignelse
över all god vilja
alla handlingar
i uppriktighet och kärlek.
 
Välsignelse
över ljuset
i människornas hjärtan.
Må det växa sig starkt
ta mörkret i famn
föda fred och försoning. 

Om Världskongressen
Den officiell inbjudan är klar och har skcikats skickas ut till drygt 100-talet nordiska och internationella forskare, andra experter, tilltänkta sponsorer, till Kreaprenörs medlemskrets och till deltagare i nätverket Brobygge & Dialog. Vid mötestillfället hade redan drygt 20-talet anmält sig. Vi visade l´bl.a delar av ett föredrag av Martin Peniak, en slovakisk fysiker verksam i England, som är en av de experter som kommer. En länk med hans föredrag skickas till alla deltagare på mötet eftersåt.

Vi kontaktar och presenterar hela tiden projektet med nya personer och vi ber dig som tar del av detta att sprida kunskap om projektet. Avsikten med mötet var att involvera de närvarande och få oss alla att sprida budskapet i våra egna kretsar och komma med tips om inte vara deltagare i kongressen utan också intresserad åhörare. Du får träffa många av dessa personer på våra kommande medlemsmöten, läs här.

Som symbol för världskongressen i Sverige har vi valt en detalj ur påfågelns magnifika stjärtbeklädnad med vilken påfågeln på en och samma gång fascinerar och förvillar sin omvärld.

Så här deltar du
Våra möten är öppna för medlemmar och andra inbjudna. Kreaprenör är en idell förening och årsavgiften är 
500 kr/år, vilken betalas till plusgiro 231666-9. Pengarna behövs för att vi ska få in medel för föreningens omkostnader. Vill du vara aktiv i Kreaprenör är vi tacksamma för om du betalar 2010 års medlemsavgift snarast. Årsmöte hålls 22 april.

Du är välkommen att kontakta mig för mer information.

Lars-Olof (LO) Landin
Tel: 0708 125 467