PARADIGMSKIFTE
– sant eller falskt, utmaning och perspektiv

Allt oftare hör vi att världen genomgår ett paradigmskifte. Därför bjöd vi in ett antal erfarna personer på olika områden för att få deras syn på den föränderliga värld vi lever i. Vad är ett paradigmskifte?  Är det ett sådant vi just nu upplever? Och vad innebär det i så fall på kort och på lite längre sikt? Konferensen hölls 28-29 oktober 2010 i natursköna Haninge kommun.Dag 1 - Utmaningen

Torsdag 28 oktober samlades ett 40-tal medlemmar i kunskapsalliansen   Kreaprenör samt i Brobygge & Dialog i Tullhuset på Dalarö, byggt 1788.

Konferensen inleddes med lunch och deltagarna hälsades välkomna av LO Landin, arrangör, och kyrkoherden på Dalarö Christer Hugo. De gjorde en kort introduktion av Dalarös historia, som inrymmer så mycket av skapandet av den verklighet vi idag ibland talar om som kungariket Sverige, men också som demokratin, EU-medlems- och välfärdslandet Sverige. Men samtidigt som Dalarö är en historisk plats, tycks det också vara en plats för framtiden. Idag växer Dalarö och hit dras åter många människor som söker sig till en avskild, lugn och idyllisk plats. En bra plats att vara på således för dem som vill diskutera den nya tidens utmaningar. 

Under eftermiddagen gavs tillfälle att träffa några av de inbjudna föredragshållarna för att diskutera deras perspektiv på dagens utmaningar, som bl.a. senare tids befolkningsökning i världen och den snabba tekniska utvecklingen innebär. Syftet var att lära känna och dela varandras erfarenheter på Paradigmskiftet. En erfarenhet från denna konferens är att det blir alltmer uppenbart att många gamla s.k. sanningar inte håller längre, och att det inte finns någon som sitter inne med hela sanningen. Vi ger alla olika perspektiv på samma verklighet.

Alex Hankey, engelsk fysiker och biolog i dag verksam som professor i Bangalore Indien. Sixten Olovsson, svensk fysiker och sektionschef för vetenskap och teknik inom Maharishi Institute, Fred Travis, amerikansk hjärnforskare, och Jens Jerndal (t.v. på tredje bildén ovan), författare och känd uttolkare av Paradigmskiftet, som här samtalar med vetenskapsjournalisten och Kreaprenören Claes Landin.

Under ledning av Dalarökonstnärinnan Sanna Wallin (i röd jacka) bjöds sedan deltagarna på en specialutställning av andlig konst. Övriga närvarande konstnärer var Rinne Crossler (bilden nedan) och Siv-Teresia Vikner, som skymtar längst bak på bilden nedan. Sanna berättade att hon skänkt en av sina energimålningar till statsminister Fredrik Reinfeldt direkt efter senaste valet. Den hänger nu på Rosenbad och ingjuter energi i den nya regeringen. På bilden ovan står Sanna bredvid Kreaprenörs ordförande Gösta Sundberg. I bakgrunden samtalar professor Karl Arfors med Jens Jerndal, en av de inbjudna föredragshållarna. 
 
Dagen avslutades med ett kvällsmöte i Dalarö vackra 1600-talskyrkakyrka, där flera av deltagarna i konferensen och boende på Dalarö var närvarande. Christer Hugo sa bl.a. att han det kändes bra att vara en del av en konferens om framtiden. Den lutheranska kyrkan är en reformationskyrka, som han ansåg var van att förändra sig och i sin historia har lyckats anpassa sig till utvecklingen i olika epoker, även om det ibland går långsamt. 

Religionsforskaren från Lunds universitet Antoon Geels fortsatte med att beskriva hur den nya andligheten (spiritualiteten) ökar i vårt sekulariserade samhälle. Undersökningar visar visserligen att religiositeten minskar. Men samtidigt ökar inte ateismen. Alltfler människor säger sig istället tro på något, men de vill inte vara med i någon kyrka. På engelska säger man "believing but not belonging). 

Kvällen avslutades med ett underbart möte av och med Thomas Wiehe, musiker och skådespelare med intresse för MMM = musikalisk meditation och mystik. Han sjöng och gav sina perspektiv på det mystiska, det vi känner eller som vi Kreaprenörer säger "på det vi vet att vi inte vet".Dag 2 - Perspektiv

 

   Det skulle bli en fullspäckad dag på temat ”Perspektiv på verkligheten”. LO Landin, arrangör och generalsekr Kreaprenör, hade nöjet att hälsa 60-talet konferensdeltagare välkomna.
   Tillsammans med Inga-Lill Wener, en av grundarna till nätverk Brobygge & Dialog, ledde han den andra dagens förhandlingar på Riksäpplet i Haninge.

Vakna – framtiden är här – var rubriken på ett inledningsanförande  av dr Jens Jerndal, författare till böckerna ”Vakna Sverige”, ”Cracking the Rainbow Code” samt ”The Paradigm Pulse”, som skall ge en helhetsbild av vad som egentligen pågår. Han gjorde en snabb resumé hur utvecklingen likt tidvågorna når högre och högre upp på stranden, samtidigt som de med jämna mellanrum också drar sig tillbaka. På samma sätt har vår planet de senaste 300 åren utvecklats kraftigt mot ett allt friare och allt mer innehållsrikt samhälle, menade Jerndal, parallellt som denna utveckling periodvis stannar upp och går tillbaka för att sedan återigen ta fart. Dessa erfarenheter sammanfaller med kunskapen om den kosmiska utvecklingen och Jerndal menade att vi i dag upplever det som i astrologin beskrivs som Vattumanparadigmet. Det "kosmiska året" är ca 25.000 år och varje epok (zodiak) är drygt 2000 år. I detta perspektiv är Vattumannaparadigmet nu etablerat efter 300 år och kommer således att vara i ytterligare 1700 år. Jerndal spår därför att det som kännetecknar Vattumannaparadigmet - frihet, jämlikhet och broderskap - kommer att utvecklas vidare.

Perspektiv på världsbild och verklighetsuppfattning

   Jens Tellefsen
, fd professor i laseroptronik på KTH Stockholm, talade om fysiken och medvetandet. ”Det råder djupa konflikter mellan vår vardagsuppfattning av världen här ute och den värld med icke-kausala samband som kvantmekaniken visar upp”, sade han. Han gav oss på kort tid en redogörelse för fysikens landvinningar under 500 år och hur vi fysiskt sett lever i en brytningstid, där det gamla Newtonska paradigmet håller på att förlora mark. Han visade på ett pedagogiskt vilka frågor fysiken i dag arbetar med och söker finna svaren på. 
Jens påpekade att det är en omöjlighet att på 40 minuter hinna med att beskriva annat än bråkdel av utvecklingen inom den moderna fysiken. För dig som vill tränga djupare in i ämnet fysiken och medvetandet hänvisar han till denna artikel i ämnet

   Carl Johan Calleman
(t.v.) en av världens mest kunniga uttolkare av Mayakalenderns perspektiv, talade sedan om ett "Universum med mening", vilket också är namnet på hans nya bok. Han valde bilden av "livets träd", som han menade finns i alla tidigare kunskapstraditioner, men som har glömts bort i vår tid eller betraktas som gammalmodigt. I kontrast till Tellefsens beskrivning av fysikens jakt på lösningar, menade Calleman att bilden med trädet visar hur allt hänger samman och har en mening. Den gamla indiankulturen har i Mayakalendern beskrivit dessa sammanhang och kunnat förutse dagens utveckling nästan i detalj, anser Caelleman. 

Sixten Olovsson, belysete på ett liknande sätt ett annat historiskt perspektiv på tillvaron, Veda-perspektivet. Han är själv fysiker och sektionschef för vetenskap och teknik inom Maharishi Institut för Kreativ Intelligens (MIKI). Han arbetar också som lärare i Transcendental Meditation på Veda House-Stockholm. Han visade hur allt hänger samman och beskrev på sitt sätt "livets träd" i form av DNA-strukturer och hur allt slutligen kopplas samman i ett Unified Field - universums DNA.

Perspektiv på natur, biologi och medvetande
 

Fred Travis
, professor vid Maharishi University of Management i Fairfield Iowa USA, redogjorde för hur våra erfarenheter formar hjärnans kontaktvägar, vidgar medvetandet och och skapar vårt paradigm. Han är ledande forskare på meditationserfarenheters effekt på hjärnans funktion. Han belyste metoder som praktiskt bidrar till ett positivt paradigmskifte. Han visade hur vi idag kan följa hjärnans aktiviteter och kan konstatera vilka effekter olika beteenden får i hjärnan. Han menar att det klart går att visa att meditation leder till att hjärnans kapacitet utvecklas positivt. Vår hjärna är en flod, inte en sten, sa han. 
   Fred Travis talade också om svårigheten att se annat än det paradigm man själv tillhör. Han kallade det Paradigmblindhet, dvs att man reagerar som man är programmerad. Han tog exemplet republikaner och demokrater, som får höra ett argument som är republikanskt resp demokratiskt, och hur deras hjärnor automatiskt reagerar positivt resp negativt beroende på vilken grupp man tillhör. Att förändra detta förhållningssätt är en mognadsfråga, en del av ett högre medvetande. 
 

   Professor Alex Hankey, forskare från Cambridge University, är idag verksam som dekan vid Ayurvedainstitutet för integrativ Medicin i Bangalore Indien, med uppgift att studera väster- och österländsk medicinsk tradition.
    Han redogjorde för en ny teori om förhållandet kropp, själ och medvetande baserat på senare tids vetenskap i biologi. Han visade hur man vetenskapligt kan definiera gränszonen mellan kropp och själ (mellan Matter & Mind). Och han hävdade att det inte finns någon objektivitet. "Jag kan ge materialisterna en verklig match", sa han. Hans föredrag var det i särklass mest komplicerade och här är hans PPT-presentation för den som vill komplettera sina egna anteckningar.

Samhällsperspektivet – vad betyder alla nya världsbilder i praktiken

Antoon Geels
, professor i religionshistoria och religionspsykologi, universitetet Lund, talade om global spiritualitet och vilken betydelse den kan ha för ett ökat samförstånd. Han berättade på ett skämsamt sätt om hur han växt upp i Holland i ett katolskt hem och hur han med åren fjärmat sig från denna tro och hur han senare i livet hade återvänt till sin gamla församling för att ta reda på om han fortfarande var inskriven som katolik. Han hade då funnit att hans församling hade ombildats till bostadrätt. På en skylt stod det - Till salu! Hur är detta möjligt? Kan man verkligen sälja en kyrka, frågade han retoriskt. Och vi fick aldrig riktigt klart för sig om han hade kunnat bli utskriven ur en församling, som inte längre fanns. I Sverige är det fortfarande 37% av befolkningen, som tror att det finne ett högre väsen, berättade Geels. Och trots att sekulariseringen sprider sig, så ökar också en ny andlighet, där människor plockar det som passar dem från ett stort golbalt andligt smörgåsbord.


   Helena Steiner-Hornsteyn
är född i Sverige. Hon har efter en hektisk karriär som affärskvinna i USA och Europa valt att följa sin inre röst. Idag leder hon bl.a. Activale - ett globalt nätverksutbyte för mänsklig utveckling och världsfred. Hon har i detta arbete insett betydelsen av att förändra hela det system vi lever i. Hon har förstått att för att åstadkomma verklig förändring krävs att man börjar med människors medvetande. Hon har själv startat och hon medverkar i flera internationella verksamheter som förhandlare, rådgivare och inspiratör.

Hon berättade om den inre healing-gåva hon fått, som innebär att när hon träffar människor eller bara talar med dem i telefon, får hon bilder hur de mår och kan hjälpa dem att må bättre genom vägledning. Hittills har hon träffat och hjälpt 20.000 människor. 

När Helena till sist ritade en bild på hur hon ansåg att man borde göra för att ta till vara sin egen potential, "hitta ljuset inom oss",  gjorde hon det i form av en bild, där man flyttade ut en knopp utanför en box av regler och förordningar (religion är en sådan box enligt Heleba), så att den kan börja växa och bli ett högt träd. Och hon gjorde det utan att ha lyssnat på de tidigare föredragen, vilket gav hennes positiva livsåskådning en extra mening för deltagarna. Det sista hindret, som hennes träd måste ta sig igenom, kallade hon för "villkorslös kärlek". Ett tillstånd som påminde om det Sixten Olovsson tidigare under dagen kallade för "enhetsfältet".

Inga-Lill Wener fick många att skratta och applådera med sina poetiska summeringar av föredrag och tack till föreläsare.
   Och när Thomas Wiehe sedan avslutade med sin egenskrivna sång "den helige anden", som han f.ö. även avslutade den första konferensdagen i Dalarö kyrka med, var det några som uppfattade detta som alltför religiöst. Personligen uppfattade jag det dock inte så, men alla är givetvis fria att tolka allt på sitt sätt.
   Genomgående för samtliga föredragshållare var ändå att de på olika sätt beskrev hur livsresan idag går inåt, och inte bara utåt, längre bort, högre upp, något som tidigare har varit kännetecknande för den s.k. industriepoken. Huruvida "anden är helig", eller om det finns ett "globalt medvetande", som är alltings skapare, eller om det finns "ett universum med ett syfte", som Calleman sa, låter jag vara osagt. Men otvivelaktigt känns det för mig, en enkel projektledare, som om Alex Hankeys  påstående "att materialisterna kommer att få en tuff match framöver" är en bra sammanfattning av två innehållsrika dagar.

Om du har yttreligare frågor och vill ha mer information eller vill komma i kontakt med föredragshållare, är du alltid välkommen att kontakta mig, enklast via min e-post eller på tel 0708-125 467.

Bästa hälsningar
Lars-Olof (LO) Landin