Kreaprenörs årsmöte 2011

Föreningen Kreaprenör höll sitt sjätte årsmöte i Adolf Fredriks församlingshus, ett förnämligt patricierhus i centrala Stockholm, den 8 april 2011. Årsmötet föregicks som vanligt av ett seminarium. 33 personer deltog. "Det var det varmaste och bästa årsmötet hittills", sa en av deltagarna Inga-Lill Wener, ordförande i nätverket Brobygge & Dialog.Mötet inleddes av teol.dr Ted Harris, som tillsmmans med dagens moderator LO Landin, hälsade välkommen. 

   Ted Harris höll sedan ett kort anförande på temat "Är kyrkan relevant i vår tid?". Ted är föreståndare för verksamheten på Skolhuset i Adolf Fredriks församling, där han bl.a. utvecklar en modell, som handlar om att främja människans inre välbefinnande och andliga utveckling, utan att för den sakens skull förneka eller förminska värdet av fortsatta vetenskapliga framsteg och självständigt tänkande.

Hur har vi i västvärlden under 300 år hanterat frågan om det inre växandet? De tyska 1700-tals filosoferna Kant och Hegel byggde sina modeller helt på rationalitet. Och i dag betraktar vi människan som en maskin. Utrymmet för Homo sapiens inre växande sitter trångt. Kyrkans uppgift är att hjälpa människor ur detta dilemma. I så motto borde kyrkan vara synnerligen relevant i vår tid, menar Ted Harris. Men kyrkan är inte tillräckligt medveten om hur man skall klara uppgiften och använder antika modeller för att kommunicera med människor, anser Ted Harris. Han tar exempel från ex:vis medicinens värld, där läkaren numera uppmanas att lägga "sin egen rationella bild av patienten åt sidan och istället samtala med patienterna".


   Nästa talare på temat "kyrkans relevans" var Caroline Blomberg. Hon utgick ifrån sin egen relation till kyrkan, uppväxt som hon är i en familj utan kyrkligt intresse. När en klasskompis frågade om de skulle konfirmera sig tillsammans fick Caroline för första gången kontakt med kyrkan. I dag är hon, bara 22 år gammal, förtroendevald i kyrkan och sitter bl.a. i kyrkorådet i Hägersten med delansvar för församlingens ekonomi med en omslutning på 50 miljorner kronor. 
   Hösten 2011 fick hon möjlighet att besöka Afrika inom ramen för ett utbytesprogram som kyrkan driver. Hemkommen igen lagom till förra årets julfirande fick hon anledning att börja fundera över skillnaden mellan rättigheter och förmåner. Lika underhållande som tankeväckande beskrev Caroline hur hon såg på skillnaden mellan när profiten eller profeten får vara styrande. Samtidigt gav hon sitt eget svar på hur kyrkan kan vara relevant i vår tid.

Lärar- och Ledarskap

   Kreaprenör har under åren 2009 och 2010 arrangerat flera välbesökta nätverksmöten om "Socialt entreprenörskap" och om  "Rädsla och Kärlek" bl.a. i samarbete med Psykosyntesinstitutet resp akademin i Göteborg resp i Stockholm. Detta som ett led i Kreaprenörs arbete inom det kompetensområde vi valt att kalla Från Rädsla till Kärlek och som handlar om att utveckla kommunikation och ledarskap. 

Jackie Bergman, som är den som det senaste året har myntat begreppet Från Rädsla till Kärlek i sin bok med samma namn, och som har lett flera av dessa möten, diskuterade tillsammans med LO Landin hur vi planerar att fortsätta med detta tema.
   På bilden ses Stig Zandrén och Jackie Bergman i aktion på mötet i Göteborg våren 2010.

Näringsliv och Värdeskapande

Under det vi kallar kompetensområde "Från Vara till Värde" har Kreaprenör på hemsidan samlat information från möten och diskussioner med inriktning mot näringsliv och regional utveckling. Redan 2006 samlade LO Landin en grupp "kreaprenörer" för att diskutera möjligheterna kring Destination Dalarö. Året därpå blev LO Landin ägare till Dalarö Turistbyrå.

   En av dem som fortsatt att vara med i detta projekt är Thomas Järrel, konsult i research och affärutveckling. I dag håller Thomas och LO på att tillsammans avsluta det ettåriga projektetet
Nätverk Södra Skärgården med stöd från Jordbruksverket och Haninge kommun och som handlar om att skapa hållbar destinationsutveckling. I Sverige har man just formulerat en vision för besöksnäringen om en fördubbling fram till år 2020. I Nätverk Södra Skärgården provar vi en modell för hur man i praktiken skall kunna bidra till att förverkliga visionen.  

Från Sjuk till Frisk

   Kreaprenör har under det förra verksamhetsåret fortsatt att utveckla vårt kompetensområde för frisktänkande - FORUM Frisk. Inom ramen för det ovan beskrivna projekt "Nätverk södra skärgården" har vi bl.a varit med om att initiera delprojektet Dalarö Hälsa
  
Sedan starten 2004 har FORUM Frisk också varit en aktiv deltagare i debatten om Kost & Hälsa. 2006 tog vi initiativ till en välbesökt Hearing om de nationella kostråden. Därefter har mycket hänt.
   Professor Karl. E. Arfors summerade nuläget i debatten om diabetes och de nationella kostråden och han kunde konstatera att i dag står det i Expressen att "fett inte är farligt", vilket är raka motsatsen till vad det stod för 5 år sedan. Och s.k vanligt folk läser Expressen, menade Karl Arfors. Den som vill läsa om hur debatten gått på vägen dit kan göra det på FORUM Frisks hemsida, konstaterade Karl.

   Därefter var det författaren och journalisten Olle Söderlinds tur att berätta om de idéer vi har för att skapa ett kvalitativt Dialogforum för bl.a medicinskt nytänkande. "Och då handlar det inte om hur jag skall hålla mig frisk. Det handlar inte om jag, jag, jag utan om vi. Och det handlar om Livslust och Medmänsklighet, menade Olle.

   Precis som diskussionerna under dagens seminarium hade utvecklat sig för övrigt. 
   Om vi skall få till ett intressant forum gäller det att ringa in viktiga dialogområden, som t.ex det om diabetes, som Karl Arfors var inne på, menade Olle. Och där vi kan få med alla, dvs i det fallet också läkarna. Och så gäller det att hitta "grejen som intresserar", sa Olle. I dag var den grejen det Caroline tidigare sa om hur man i Costa Rica odlar bananer i platspåsar för att vi skall kunna köpa bananer inte är skadade av gifter. Samtidigt som man låter arbetare på plantagen arbeta utan skydd för samma gifter.

Det handlar om MEDVETANDE

Höstens konferens "Om vår nya verklighet" blev lyckad till slut. Arbetet med att först försöka arrangera en världskonferens om Medvetandesamhället tvingades vi avbryta av kostnadskäl. Men det format vi slutligen hittade blev som sagt framgångsrikt. 
   Kreaprenörs huvudredaktör Imi Markos har nu skrivit om boken om "Doldisarna som föändrat världen och grundlagt Medvetandesamhället". Det är fördelen med att publicera på webben, sa Imi. Man kan ändra texterna i takt med verkligheten. Målet är nu ändå att även trycka en mindre upplaga i form av print-on-demand av den nya boken. Flera av deltagarna på mötet beställde sina exemplar.
   Imi gjorde en kort presentation av bokens 12 kapitel, som alla handlar om "vad som egentligen händer" bakom alla rubriker om "vad som påstås hända". Genom sin uppväxt i Hitlers och Stalins 1900-tals Europa, där han som son till en judinna först räddades från att hamna i Auschwitz av Stalin, varefter han hamnade i Sverige, och sedan härifrån har kunnat beskåda Europas efterkrigsutveckling har givit honom ett annat perspektiv än den svenska normaljournalistens. "Jag är ett oäkta barn av Hitler och Stalin", uttrycker sig Imi Markos om bakgrunden till sitt eget mångåriga skrivande "i sanningens namn".

   Advokaten Henning Witte till sist, känd för att vara de anhörigas ombud i Estoniaaffären, presenterade på årsmötet Sveriges första obunda TV-kanal, WhiteTV. Han överraskade också mötet med att presentera en lösning på den finansiella krisen. Följ länken till White TV ovan och läs själv om hans kontroversiella modell. Till detta finns det definitivt anledning att återkomma inom kort.  
  

Årsmötesförhandlingar

Föreningen Kreaprenör har ett framgångsrikt mötesår bakom sig. Det inre nätverket i Stockholm och Göteborg, som aktivt deltagit i föreningens olika möten under åren är ca 300 personer. Till detta kommer ytterligare drygt 700 personer, som prenumererar på nyhetsbrev. Kreaprenörs web har drygt 4000 unika läsare i kvartalet.

Trots att föreningens möten lockar alltfler har inte medlemsantalet stigit i samma takt. Styrelsen presenterade en aktivitetsplan med sänkt medlemsavgift till 100 kr för att stimulera fler att bli betalande medlemmar. Samtidigt föreslog styrelsen en satsning på ett öppet mötesforum för vidgad Dialog. Läs årets verksamhetsrappport här.

Gösta Sundberg och LO Landin omvaldes som ordförande resp sekreterare. Ann-Charlotte Nackstad och Johan Wedfelt nyvaldes som styrelseledamöter. Imi Markos, en av Kreaprenörs grundare, utsågs till hedersledamot.
   På bilden samtalar den nyvalde ordföranden Gösta Sundberg med en av näringslivets "grand old men", förre generaldirektören Stig Larsson, som alltid tar sig tid att vara med på Kreaprenörs årsmöten och deltar i Kreaprenörs hjärntrust.

FORUM CREAPRENEUR

Årsmötet beslöt att föreningens huvudsponsor EBC Information AB får rätt att fr.o.m. 2011 bjuda vi in till ett nystartat forum för nytänkande under namnet FORUM CREAPRENEUR. Forumet kommer att drivas på kommersiell grund. Medlemmar i nätverken Kreaprenör och Brobygge & Dialog erbjuds rabbatterat inträde. EBC kommer därutöver att bjuda in ett brett urval personer från privata företag, institutioner, stat och kommun till Dialogträffar kring ett spännande framtidstema varje gång. Läs mer här