Mindfulness vecka i Tällberg 24 - 30 juni 2013

Mindhousepark välkomnar dig till vackra och energirika Tällberg vid Siljan 24 - 30 juni. 

Målet är bl.a. att utforska dessa frågor
* Varför skapa ett mer medvetet samhälle?
* Hur mäter vi det större samhälleliga värdet av Mindfulness?
* Hur kan Mindfulness hjälpa till att skapa bättre ekonomi och ett mera hållbart samhälle?

Vilka kommer till Tällberg?
Till Mindfulnessveckan kommer erfarna deltagare och forskare från Sverige, övriga Europa och USA. Mindfulnessveckan vänder sig till både den privata och den offentliga sektorn och till såväl nyfikna som erfarna.

Vad kommer att hända?
Praktiskt inriktade workshops och interaktiva dialoger vad gäller ledarskap, arbetsplatser, hälsa, utbildning, föräldraskap, äldreomsorg, sport m.m.

Läs mer och anmäl dig här till de dagar du vill medverka. 

INLEDANDE LUNCHMÖTEN våren 2013

Lunchmöte Förnyelsebar energi

11 april

Tema: Smarta Energisystem - för klimatet, välfärden och jobben

Moderator: Isadora Wronski, ansvarig för klimat och energifrågor på Greenpeace och för nätverket 100 % förnybart.

I Sverige har vi länge fastnat i en debatt om kärnkraftens vara eller inte vara. Det är dags att lyfta blicken från enskilda produktionsslag och anta ett systemperspektiv.
 
Detta lunchmöte är ett av flera mindre möten om förnyelsebar energi, som skall leda fram till Mindhouse Park Renewable Energy-2013, 25-26 september i Tällberg, där man siktar på att ha 500 deltagare och 50 utställare med sol, vind & vatten som gemensam nämnare. 

Lunchmöte Bank & Finans

27 mars

Moderator var Anders Wijkman och temat denna gång var:
 
Hur kan vi vända utvecklingen så att finansmarknaden blir en kraft för hållbar utveckling - och inte motsatsen?

Finanskrisen har blottlagt företeelser inom bank och finans som få människor varit medvetna om. De totala skulderna i ekonomin som andel av BNP har vuxit dramatiskt. Boston Consulting Group talar i en ny rapport om Ponzi Finance. Risken för nya finansbubblor är stor. Vidare ser vi ett växande gap mellan den finansiella ekonomin och den reella ekonomin. Detta innebär att krediter till företag och hushåll får relativt sett mindre utrymme till förmån för spekulativa beteenden.
 
Vi intecknar framtiden - både i ekonomiska termer och i naturen. Skuldbergen är en sak. Men därtill kommer kortsiktigheten och oviljan att ta hänsyn till risker som har med klimat och miljö att göra. Ett exempel är strömmen av pengar som stöd för exploateringen av oljesand i Kanada och/eller skifferolja i USA. Dessa pengar borde rimligen satsas på förnybar energi och energieffektivisering istället.

Lunchmöte Förnyelsebar energi

21 februari

Moderator: Annika Nilsson, samordnare för nätverket av vindbruk - Energimyndigheten

"Vindkraftens roll i Sverige i dag och i framtiden. Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.  Där spås vindkraften få en viktig roll."

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.  Där spås vindkraften få en viktig roll. Deltar på mötet gör även Anders Wijkman.

Detta lunchmöte är ett av flera mindre möten om förnyelsebar energi, som ska leda fram till Mindhouse Park Renewable Energy-2013, 25-26 September i Tällberg, där man siktar på att ha 500 deltagare och 50 utställare runt sol, vind & vatten.

Lunchmöten om Mindfulness i vårt dagliga liv

Lunchmötet 28 januari blev snabbt fulltecknat. De flesta av Kreaprenörerna anmälde sig istället till det andra mötet Mindfulnessmötet 1 februari.

Moderator:
Med.Dr Walter Osika, Karolinska Forskningsintitutet

”Kan Mindfulness hjälpa oss att leva det liv vi vill leva, fullt ut, i relationer, jobb och personlig utveckling?” Samtal om det senaste från forskningsfronten och stresshantering och hur vi kan integrera det i vårt dagliga liv."

Bakgrund: Inför en kommande Mindfulnessvecka i Tällberg 24-30/6 2013 arrangerar vår nya samarbetspartner Mindhouse Park bl.a. lunchmöten i Stockholm under våren varav dessa var de första.

Läs mer om Mindhouse Park och kommande program här.