Årsmöte och Mingelforum om Framtidens hälsa
17 april 2012


Föreningen Kreaprenör höll årsmöte den 17 april i Stockholm och i anslutning till detta arrangerades ett Mingelforum om framtidens hälsa tillsammans med Kompetensgruppen i Stockholm och föreningen Future Health Sweden.

På årsmötet valdes Lars-Olof (LO) Landin, en av föreningens grundare, till ny ordförande. Till sekreterare valde Anne-Charlotte (Lotta) Nackstad och som övriga ledamöter omvaldes Johan Wedfelt och nyvaldes Alarik Arthur.

Kvällen avslutades med ett Mingelforum om framtidens hälsa med en härlig vårbuffé och en kvalitativ underhållning om framtidens hälsa.

Här protokollet från årsmötet.