Samarbete kring Integrativ Medicin

18 oktober 2013 arrangerade Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM), Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) och Riksförbundet för Hälsofrämjandet en temadag i integrativ medicin som behandlade "Stressrelaterad ohälsa".


På bilden ses delar av expertpanelen med Gunnar Michanek (moderator och mindfulnesslärare), Torkel Falkenberg (docent KI Integrativ medicin), Ursula Flatters (läkare Vidarkliniken), Karl Arfors (inflammationsexpert och hedersmedlem i Kreaprenör), Rune Eliasson (Läkarföreningen för Integrativ medicin) och Kajsa Köhlberg (naprapat).  

Kompetensnätverk för Integrativ Medicin och Hälsa

Kunskapsalliansen Kreaprenör sprider information för att ge en samlad bild av all kvalificerad kunskap som finns utanför den i Sverige förhärskande skolmedicinska vården. Kreaprenör samlar all information om hälsa på vår egen hemsida FORUM Frisk.  

Det krävs resurser för att driva projekt och Kreaprenör väljer därför ofta att samarbeta med och sprida information om andra verksamheter med samma inriktning. i denna anda har samarbete inletts med LIM - Läkarföreningen för Integrativ Medicin, FIM - Föreningen för Integrativ Medicin och NIM - Nätverk för Integrativ Medicin, som vänder sig till alla intresserade. Läs mera på deras gemensamma hemsida

Reportage från temadagen om Stressrelaterad ohälsa

På Föreningarna för Integrativ Medicins hemsida ovan publiceras utförliga sammandrag av respektive anförande. 
Läs här.

Här nedan följer ett personligt reportage om dagen.

Syftet med dagen var att påvisa hur stress får allt större konsekvenser för både människor och samhället i stort - men att det går att förebygga stressrelaterad ohälsa med komplementärmedicinska metoder och en positiv hälsofrämjande livsstil samt att integrativmedicinska åtgärder numera också "går att räkna hem som lönsamma".

Människoverkstaden
Docent Stefan Arver, endokrinolog på Karolinska, inledde med att tala om de hormonella konsekvenserna av stress, och hur kroppens hormoncentrum i hypotalamus i hjärnan fungerar. 
   Hypotalamus jämförde han med en ”verkstad”, som i samarbete med hypofysens kortisol, binjurarnas könshormoner och sköldkörtels tillväxthormon producerar antiinflammatoriska, sexuella och tillväxtpåverkande aktiviteter på löpande band. Han använde exempel på stressorer som ljud och psykiska trauma.
   Vid positiv stress är kortisol nödvändigt för att människor ska överleva som individ och art. Vid negativ stress är kortisol onödigt och negativ stress har negativa biverkningar. Människor som regelbundet utsätts för höga ljudnivåer har ständigt det ”alarmerande” hormonet kortisol i blodbanan och kroppen är därför ständigt på högvarv helt i onödan. Testiklarna fungerar som en andra hjärna och magen som en tredje.
   Hjärtat tycks dock i den nuvarande västerländska forskarvärld enbart ses som en pump, som påverkas av de olika hormonflödena. Begreppet kropp & själ ansåg Stefan Arver vara problematiskt.

Erfarenheter av en social varelse
Rune Eliasson, ordförande i LIM och huvudarrangör för mötet, beskrev hur man funnit att ensamhet i några veckor skapar stress, gör att spermabildningen minskar eller upphör, och att negativ stress förorsakad av ensamhet leder till barnlöshet. Även karies utvecklas av samma skäl, vilket torde tyda på att stress även påverkar pH-värdet. Begreppet kropp & själ hade Rune Elisson, den numera pensionerade men alltid lika nytänkande fertilitetsexperten, dock inga problem med.

Det sociala hotet
Professor Marie Åsberg, psykiatrer på Karolinska, inledde med ett citat som hon hade som motto: ”Gör det så enkelt som möjligt – men inte enklare.” Hon talade om stress på individ-, arbets- och samhällsnivå. Det sociala hotet är den största stressfaktorn och jobbet upplevs av en betydande majoritet som mest stressande av allt. Kvinnor har dessutom svårast att koppla av jobbet på fritid, vilket gör att kvinnor påverkas mest negativt av denna sociala stress. Stressen påverkar oss på tre nivåer – på den motoriska nivån märks det på ryggar, leder osv, på energinivån märks det på hjärtbelastning, blodtryck etc och på den psykiska nivån märks det i form av utmattningssymtom som utbrändhet och utmattningsdepression (för övrigt ett begrepp som Marie Åsberg varit med om att definiera). Regionala skillnader visar att problematiken vid personalminskningar är stor och människor med starka moraliska värderingar är de som blir sjukast. Marie Åsberg hade således heller inga problem med begreppet kropp & själ. Tvärtom visade hon staplar på begreppet giltighet och visade att patienterna anser att kropp & själ är viktigt.

Kroppens perceptionsfilter
Professor Mats Fredriksson, Akademiska i Uppsala, talade om hjärnfunktioner i samband med ångest. Det handlade mycket om serotoninbalansen. Serotoninet verkar vara människans perceptionsfilter, och det känns för en utomstående som om de skickliga svenska hjärnforskarna skulle bege sig till Asien och tala med sina österländska kolleger. Det skulle kunna leda till verkliga genombrott inom Medvetandeforskningen, som i Sverige tycks stå och stampa i den Akademiska och Karolinska ”människoverkstan” utan att reflektera över hur människor står i kontakt med yttervärlden.
   Det skulle vara intressant att i ett senare seminarium bjuda samman experter från olika medicinska kulturer. Det skulle säkerligen kunna ge mycket åt båda håll.

Omvårdnad, kost och hälsa
Under eftermiddagen berättade Ursula Flatters, läkare och utvecklingschef på Vidarkliniken, om hur man där med framgång arbetar med att hjälpa människor ”att återfå rytmen”.  I deras behandling handlar det om beröring, konstnärligt skapande och om självbild.

Kajsa Köhlberg, naprapat, talade om livsstil och kost. Professor Karl Arfors, inflammationsexpert och expert på mikrocirkulation, talade om kostens betydelse och den nya genetiken – epigenetiken – som inom kort kommer att slå igenom och visa att vi i själva verket påverkar våra gener mycket mera än vi tidigare trott genom kost och livsstil.
   Epigenetiken är forskningen som troligen kommer att visa hur kropp & själ hänger ihop.

Torkel Falkenberg, docent i integrativ medicin på Karolinska, fungerade som initierad medmoderator under dagen och gav själv flera exempel på hur man i praktiken har börjat mäta hälso- och kostnadseffekter av nymedicinska metoder, och att man kan visa att det finns många anledningar att pröva dessa metoder i svensk vård och omvårdnad. Han  hänvisade också till projektet www.integrativecare.se 
   (Inom parantes kan nämnas att Torkel Falkenberg på en fråga svarade, att han inte längre hade någonting att göra med Karolinskas omdiskuterade mångmiljonprojekt i Integrativ Medicin, finansierat av den amerikansk-svenska familjen Osher. Pengarna tycks ha försvunnit till annan forskning och det enda påtagliga resultatet av de 45 Mkr:na tycks vara en bok som är kritik till integrativ medicin. Det tycks vara problematiskt inte bara med kropp & själ utan även med integrativ medicin på vissa avdelningar på Karolinska. ) 

Slutligen vill jag berömma Gunnar Michanek, moderator under dagen och Mindfulnesslärare, som höll ihop mötet, såg till att tiderna hölls och såg till att "avstressa" publiken efter varje "upphetsande" anförande genom att tillämpa Mindfulness i praktiken. Det kändes skönt sa professor Mats Fredriksson, vilket visar att även inbitna skolmedicinare har känslor.

Lars-Olof (LO) Landin
Ordf kunskapsalliansen Kreaprenör® -
moderator i Medvetandeeran
Redaktör Forum Frisk