Socker och folksjukdomar
Vårdens existentiella aspekter

Kreaprenörs och FORUM Frisks nätverk välkomnas till ännu en temadag om Framtidens medicin, som arrangeras av Föreningarna för Integrativ Medicin lördag 8 mars 2013 i Zetasalen i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Föreningarna för Integrativ Medicin arbetar ideellt med vetenskaplig förankring och utan knytning till vare sig partipolitik, religion eller ideologier. Vi är starkt förvissade om att all vetenskap slutar vara vetenskaplig, om vi tror oss ha funnit "SANNINGEN", säger Rune Eliasson, ordförande i Läkarföreningen för Integrativ Medicin.

PROGRAM

09.00 - 10.00 Årsmötesförhandlingar
(Endast för medlemmar i LIM och FIM = de svenska föreningarna för Integrativ Medicin.)

Öppna föreläsningar och debatter

10.15–12.00
Föreläsningar och debatt om Sockret som orsak till folksjukdomar som Diabetes typ 2, fetma, cancer och Alzheimer.
Föreläsare: Docent Ralf Sundberg och vetenskapsjournalist Ann Fernholm
Debattörer: Överläkarna Tore Persson och Bo Jonsson
Förmiddagspasset avslutas med fri diskussion och frågor.

12.00 –13.30 Lunchpaus

13.30–15.45 Föreläsningar och debatt om Holistiska och existentiella aspekter på vården.
Föreläsare: Överläkarna Ursula Flatters, Bo Jonsson och Tore Persson
Eftermiddagspasset avslutas med fri diskussion och frågor.

15.45–16.00 Mötet avslutas.

Avgifter:
LIM och FIM medlemmar gratis.
CSN studenter, Hälsofrämjandets medlemmar 200 kr.
Övriga 400 kr. Mer information och anmälan här.

Anmälan här om du som medlem i Kreaprenör vill komma i åtnjutande av Kreaprenör-rabatt 200 kr.

Bakgrund 
Flertalet människor gillar paradigm, eftersom de får klara regler inom vilka man skall röra sig mentalt och kroppsligt, skriver Rune Eliasson vidare. Forskarna (här avses det lilla fåtalet vetenskapligt utbildade och tänkande forskare) söker alltid efter det som avviker inom rådande paradigm. Det är genom att studera avvikelser som ny kunskap kommer fram.  Tjänstemannaforskarna hatar avvikelser, medan vetenskapsmän (i könsneutral bemärkelse) ägnar all energi och tid åt dessa. 

Föreningarna för integrativ medicin informerar om basfakta och stöttar inte den ena eller andra medicinska trenden eller senaste kostidén. Det är sedan upp till individen att använda basfakta på sätt som känns rätt för honom/henne. Hälsa i ett hållbart samhälle bygger på att väl informerade  individer har möjlighet att själva ta ansvar för sin hälsa. Det är bara politiker, som vet hur folk skall tänka, leva, rösta och äta. Men när de har lyckats blir sällan resultaten något att yvas över. Synd bara att så få minns, lär och/eller bryr sig.

Mot denna bakgrund arrangerar Föreningarna för Integrativ Medicin vetenskapliga möten kring fysiologi (funktion), biokemi (vad är det som händer på molekylär nivå) och "andlighet" (det som driver människor). Med det senare avses allt som sker i vårt undermedvetna, och som vi har svårt att utrycka i för alla begripliga termer. Dit hör "Pavlovreflexen", placebo effekten, spontana och okontrollerade reaktioner på ljud, bild och beröring som t.ex. taktil massage.

Vi vill inte att våra föreläsare skall tala om hur man skall leva. Vi vill att de gör åhörarna medvetna om alternativen för att kunna fatta egna beslut baserade på så korekt och mångsidig information som möjligt. De som inte inser faran med "real truth" om sådant som är biologiskt, borde lyssna till frågestunden med 2013 års Nobelpristagare och studenterna på Karolinska institutet. Alla pristagare var överens om att det största problemet var att övertyga politiker och andra beslutsfattare om hur lite de vet om sånt alla tror de vet allt om.

Välkommen!