Rapport från ett intressant möte om bristen på dialog och omhändertagande

I inbjudan till mötet stod det att kreaprenören Britt Hellström Cassergren skulle berätta om sin ”resa” och sitt sökande efter svar på frågan: "Varför har jag fått cancer?" Frågan varför blev, enligt Britt, vändningen i hennes liv. 

Mötet hölls i samlingsrummet i en kiropraktiklokal vid Kornhamnstorg i Stockholm, som hon hade fått hyra för detta tillfälle.

Britt skulle berätta om sin resa och den kunskap hon till slut fann genom German New Medicine, en kunskap som gav henne mod att våga avstå skolmedicinsk behandling. Och hur hon istället valde att arbeta med hela sitt system (psyke – hjärna – kropp) och idag mår bättre än någonsin.

   ”Jag valde att studera systemet människan ur ett helhetsperspektiv och hittade då svaret på många av mina frågor som inte vården kunde besvara. Jag fick en förståelse för vad som hände och varför. Idag känner jag bara tacksamhet eftersom diagnosen ledde in mig på ett helt nytt spår i livet. Jag lever nu ett liv som är mycket mer glädjefyllt och sant för mig”, skrev Britt i inbjudan.

Britt är sedan något år styrelseledamot i kunskapsalliansen Kreaprenör och har särskilt deltagit i vårt projekt Samhälsa, som handlar om att undersöka de underliggande orsakerna till de ofta påtalade bristerna i sjukvården och att sprida kunskap om värdet att flytta fokus i samhället och i vårddebatten från perspektivet sjuk till frisk. Kreaprenör har också inlett samarbete med Läkarföreningen för Integrativ Medicin i detta syfte.

Medvetenheten om vad som egentligen händer i vårt samhälle är låg och därför är "ohälsotalet" högt. Kreaprenör menar att hela samhället skulle må bättre av om fler finge svar på sina "varför-frågor".


Observera!!!
I inbjudan finns står det inget om att Kreaprenör, och än mindre Läkarföreningen för Integrativ Medicin, ställer sig bakom German New Medicine (GNM) eller att vi påstår att GNM är en metod som kan bota cancer
.

Men då händer detta.       

German New Medicine - dödlig alternativmedicin

I veckan före mötet publicerar Mats Reimer en krönika i sin mycket lästa blogg hos tidskriften Dagens Medicin under rubriken ovan, och han skriver "att vill ni höra en berättelse från en person som anser sig botad med Hamers (GNM) metod så inbjuder Kreaprenör till föreläsning på en kiropraktorklinik i Gamla Stan". 

Han skriver att han fått tips om mötet av en läkare, som fått e-post från Kreaprenör med inbjudan till detta möte och ett annat möte med Läkarföreningen för Integrativ Medicins 8 mars. Det stämmer att Kreaprenör har kontakt med många läkare som intresserar sig för vårt projekt Framtidens Hälsa

Mats Reimer har nog aldrig haft en tanke att gå på mötet och ta reda på vad det handlar om. Men han nedlåter sig ändå till att göra ett antal hätska angrepp på Kreaprenör, våra medlemmar och alternativ medicin i största allmänhet.

Så här börjar han med att avfärda oss, kunskapsalliansen Kreaprenör, och vår hederledamot, professor Karl Arfors:
Kreaprenör har som mål att sprida ”kunskap om vad som händer i vår tid” och stödja forskning om ”de nya vetenskaperna”, däribland kvantmedicin och energimedicin. Hedersledamot i Kreaprenös styrelse är en professor emeritus som tidigare haft ett bolag inom kvantmedicin och som bistått företaget SaferWave som säljer en klisterlapp med hologram som ska skydda mot elektromagnetiska fält.

Det låter som om Reimer inte tycker att det borde ha delats ut så många Nobelpris till kvantmedicinare, som man har gjort på senare år. Och det verkar också som om Reimer anser att elektromagnetiska fält inte är något att pyssla med. Det kommer att finnas anledning att återkomma till hans synpunkter med en total brist på framtidsinsikt i andra sammanhang. Sannolikheten att vi ska lyckas få Reimer att intressera sig för "vad som verkligen händer i vår tid" känns dock inte så stor.

Notera också att Reimer har fått militanta följare i sin blogg, som tycks vara beredda att gå ut i krig när ledaren kallar. Så här skriver en av dem: Socialstyrelsen borde ta sig en titt på denna klinik, låter som legget borde ryka. Socialstyrelsen borde alltså hålla uppsikt över alla lokaluthyrningar som görs för föredrag, som Mats Reimer ogillar. Och vi talar om Sverige 2014 - inte om Tyskland 1934. (Jämförelsen görs därför att det är just detta slag av "guilt by association", som Reimer MEDVETET använder sig av i sitt hätska blogginlägg.)   

Det som oroar Reimer, är "att de flesta alternativa medicinska behandlingar visserligen är rätt harmlösa, men att den skada de ibland kan åsamka är att få patienter med allvarlig sjukdom att avstå från verksam konventionell behandling". Och till dessa potentiellt farliga alternativmedicinska behandlingar räknar han  German New Medicine (GNM).

Endast denna mening i hans blogginlägg är relevant som kommentar till föredraget, eftersom Britt veckan efter berättade att hon faktiskt hade valt att avstå från medicinsk behandling, när hon fick sin cancerdiagnos 1999. I övrigt handlar som sagt Reimers mycket hätska bloggangrepp inte om hennes föredrag, utan enbart om GNM och om Dr. Hamers idéer.

I ett annat sammanhang skulle vi med Mats Reimer också kunna diskutera det faktum att det finns konventionella behandlingar med mycket tveksam effekt, vilket inte alltid framkommer i den farmaceutiskt inriktade och den av läkemedelsindustrins kapitalstarka företag starkt beroende konventionella vården. 

Och om det nu var Mats Reimers syfte att inte bara ondgöra sig över Kreaprenör, Arfors och Alternativmedicin utan att han verkligen ville visa hur farligt dödlig GNM är, borde han då inte försöka hitta några patienter som har dött, istället för att välja en patient, som enligt egen utsago 15 år efter sin cancerdiagnos "mår bättre än någonsin". När cytostatika utvärderas "vetenskapligt", "konventionellt medicinskt" eller vad Reimer nu vill kalla det,  brukar man då inte räkna 5 års överlevnad som bra, trots att man bortser ifrån alla dödsfall efter 6,7 och 8 års överlevnad? Och de är ofta många.  

Men vad Britt Hellström Cassergrens föredrag egentligen handlade om, det kan istället Rune Eliasson, läkare, docent MD och ordförande i Läkarföreningen för Integrativ Medicin berätta. Han var nämligen där och här följer hans rapport.

Hoppas kan man ju alltid

Mats Reimer har som vanligt förargat sig över en alternativmedicinsk behandling, denna gång German New Medicin ( GNM). Det är för en medicinskt skolad person inga problem att klassa det mesta av det som GNM hävdar, som totalt ovetenskapligt. På den punkten håller jag helt med Mats, skriver Rune Eliasson.

Det som Mats däremot missar i sina anklagelser är att försöka förstå varför en akademiskt utbildad person kan falla för det budskap som framförs. (Britt berättade att hon har valt att sluta som auktoriserad revisor, och hon driver idag det egna företaget Thinker Inc. red.anm

I det här fallet är Mats en typisk representant för dagens skolmedicinare. Jag gick på det möte som Britt Hellström Cassergren inbjudit till i Gamla Stan, Stockholm för att försöka förstå de processer, som ligger bakom hennes övertygelse.

I korthet hade hon 1999 fått diagnosen lymfom och träffade därefter en specialist i hematologi. I samband med sitt första besök hos specialisten upplevde Britt att hon blev opersonligt bemött av den ”store experten”. Han talade om för henne vad hon skulle göra för att bli frisk. Efter besöket var hon upprörd över att experten bara talat till henne. Han hade inte ställt en enda fråga. Britt kände sig allvarligt kränkt som individ och beslöt att aldrig mer träffa experten utan söka hjälp på andra vägar.

Jag har mött många patienter som har berättat liknande historier. Man har inte blivit bemött som människa utan som ett personnummer till vilket man under ”konsultationen” klistrat ett eller flera diagnosnummer. Jag minns särskilt en 190+ cm lång fängelsekund, som kom till min mottagning tillsammans med två poliser (som under protester tvingades vänta utanför mottagningen). Efter samtal och undersökning lämnade patienten mitt rum, men kom inom en minut tillbaka och knackade på dörren. Jag öppnade och han gav mig då en ”bamsekram” och sa: ”Tack för att Du lyssnade på mig”.
   Skall en så naturlig sak som att lyssna på en patient bedömas som så ”avvikande” att man måste gå tillbaka och tacka?

Åter till Britt. Under ett par år sökte hon alternativa vägar att bli frisk från sin sjukdom samtidigt som hon hela tiden frågade sig ”Varför har jag fått denna sjukdom?”. Under tiden träffade hon många alternativt arbetande läkare och annan vårdpersonal. Hon läste all litteratur hon kunde komma över. Under tiden dog även två av hennes närstående i cancer. När hon så kom i kontakt med GNM fick hon den förklaring hon letat efter – ”pengen föll ner”, som man säger.

Självfallet kan inte en medicinskt oskolad person bedöma doktor Hamers idéer utifrån annat än sin egen aha-upplevelse. Varje försök att föra en neutral diskussion var dömd att misslyckas.

Mats noterade inte att det i inbjudan till mötet INTE står att GNM botat Britt utan att hon i sitt sökande efter ett helhetsperspektiv hos GNM hittade svar på många av de frågor hon ställer. Det står också i inbjudan ”Jag lever nu ett liv som är mycket med glädjefyllt och sant för mig”.

Fråga till Mats Reimer
Vem är det man skall kritisera? Skolmedicinarens totala misslyckande när det gällde denna människa? Företrädarna för GNM som enligt Britt gav henne kunskap, styrka och mod nog att avvakta skolmedicinsk behandling och i stället välja att själv arbeta med hela sitt system (”psyke-hjärna-kropp”) och som för henne har medför att hon idag mår bättre än någonsin?

Jag är med hänsyn till diagnosen tvivlande till att Britt valde rätt. Men vilken rätt har Mats Reimer eller jag att vara domare i detta fall. Patienten lever och mår bra ("bättre än någonsin" red.anm) 15 år efter det att hon fick sin diagnos.

När vi får facit kan vi kanske se på frågan med lite mer objektivitet och då även med en viss ödmjukhet.  För mig är det beklagligt hur skolmedicinen så ofta missar att se människan, som sökt för ett eller flera symtom, och som därför får många patienter att söka ytterligare hjälp i en djungel fylld med farligheter.

Betydelsen av samspelet mellan psyket – hjärnan – immunsystemet – kroppen blir allt mer klarlagt. Mats Reimer borde sätta sig in i detta snabbt växande fält. Förhoppningsvis skulle den kunskapen göra honom lite mer nyanserad i frågor som idag negligeras av skolmedicinarna.

Hoppas kan man ju alltid, avslutar Rune Eliasson sin rapport.

För mer information om hur bemötandet i vården påverkar kroppens läkeprocesser, läs på Stockholms universitets hemsida om Banbrytande upptäckter om hjärnan och immunförsvaret och Integrative Cares hemsida om mötesplats för Integrativ Vård.