Kreaprenörskap på KompetensdagarnaMycket hade hänt sedan förhandsvisningen i juni av Process LeoNardo med journalisten Imi Markos (till höger) och processledaren L.O. Landin. Det ursprungliga föredraget har utvecklats till en 2 timmars dialogshow om "att leva i upplevelsesamhället". Drygt 50-talet personer från näringsliv, kommuner och skolor hade samlats i sal Stockholm på World Trade Center för att vara med om starten för årets Kompetensmässa.

När ljuset släcks träder "Mona Lisa" fram på den första bilden. Eller fru Lisa Cherardini som hon i själva verket hette, eftersom "Mona" betyder "fru".

Om hennes leende har många tvistat, men om man ska tro Markos och Landin, så ler hon därför att hon var den första "kvinnan av folket", som "petade" bort de obligatoriska helgonen, konungarna och drottningarna från att vara i en målnings fokus.

Leonardo da Vinci, som levde runt år 1500, under den s k renässansen, har blivit känd som en av de första, verkligt frigjorda människorna. Han var vetenskapsman, tekniker och konstnär i en och samma person. Och han var 500 år före sin tid i många avseenden, när han banade väg för det som Markos/Landin idag vill kalla "Homo Liberalis", den frigjorda människan. Idag har västvärldens människor förvandlats till "Homo Liberalis", "uppkäftiga" glokalister, och detta bl a som en direkt följd av televisionen.

"The media is the message". Många är vi, som avänder den numera framlidne kanadensiske mediagurun Marshall McLuhans välkända sentens. Men vad menade han egentligen. Jo, att enskilda bilder i tidningar eller böcker mest blir privatupplevelser, medan direktsända händelser i TV förändrar världen. Det är inte bilden som visas utan televisionen självt som är upplysningen, i denna "den nya upplysningstiden", som vi alla lever i, hävdar Markos/Landin. Och de skildrar på ett klargörande sätt betydelsen av de senaste 50 årens samhällsutveckling från vietnamkrigets dagar, när dagens "Homo Liberalis" föddes, och fram till idag.

Modell LeoNardo

Modell LeoNardo (senare CrossSensor), som i detalj beskrivs här, har sin utgångspunkt i MacLuhans tänkande och Harvardekonomerna Paine och Gilmores forskning kring "The Experience Society", "Upplevelsesamhället". Tillsammans har Markos/Landin konstruerat en modell för att beskriva och tolka vår omvärld.

Modellen gör det möjligt för vem som helst att systematiskt söka och finna "magiska tomrum", som när de fylls synergieffekter uppstår och 1+1 blir 3 - eller snarare 11 om man lägger ihop siffrorna och betänker alla effekter.Seminariet gästades av Carl-Axel Dominique och Anders Linder, två kreativa musikaktörer, som gav oss smakprov från sin nya GlobalRevy, som kommer att besöka svenska kommuner med start nästa år och som på ett engagerande sätt ska lyfta fram de globala framtidsfrågorna, utan att en enda sten behöver kastas.Imi Markos, initiativtagare och chefredaktören i kunskapsnätverket Kreaprenör®, har väntat länge på detta tillfälle. Under sina 30 år som journalist, en lång karriär avbruten av en dryg 20-årig period som reklamman med industrin som uppdragsgivare, har Imi alltmer slagits av hur journalister, och även reklammän, lämnar sin läsare och kunder i sticket. Successivt har ett mönster vuxit fram ur allt det han skildrat. Och det är denna klarsyn, som han nu vill ska exponeras i Kreaprenör, ett humanteknologiskt forum, där konst, teknik och vetenskap ska korsbefruktas till en ny symbios. "Vi kan säkert inte hitta människor med sådan bredd och klarsyn som Leonardo da Vinci på sin tid", säger Imi Markos. "Men vi borde kunna stimulera människor med anlag för att vara ´LeoNardister´ eller kreaprenörer, dvs personer med förmåga att bilda ´kreativa entreprenörsteam´".

Hörseln hotad i nya bullersverige

I exemplet på hur Kreaprenörskap kan tillämpas i praktiken hade man i seminariet valt att skildra området "hörsel och röst". Musik är den moderna generationens kanske viktigaste relationsgemenskap. Musik har blivit en viktig exportinkomst för många länder, däribland Sverige.Anders Linder läste ett kapital ur boken "Ljuv musik och öroproppar", i vilken professor Stig Arlinger, teknisk audiolog i Linköping har medverkat. Stig Arlinger, som inte själv kunde medverka av personliga skäl, är ett exempel på gränsöverskridare från vetenskapens värld till konst- och artistsidan. I boken beskrivs hur hörsleskador pga höga ljudvolymer håller på att bli ett enormt miljöproblem utan att någon egentligen märker det eller "bryr sig". Hörsleforskningen borde "flytta över" kapacitet från de "dövas" sida till de "musiklyssnandes" sida för att bl a ägna kraft åt prevention av hörselskador. Hörselkontrollen borde flytta ut från vårdcentralen till särskilda akuttält på Hultsfredsfestivalen - ett magiskt tomrum på marknaden.Här samspråkar i pausen den ene av semiarieledarna L.O. Landin, den förste processledaren i kunskapsnätverket Kreaprenör®, med affärsområdeschefen på Pharmacia Sverige Ragnar Harge.

Rytmterapi - ett magiskt tomrum

Men det finns också "gränsöverskridare" från konstsidan till den vetenskapliga sidan.

Ronnie Gardiner är kanske mest känd för oss svenskar som Charlie Normans "trummis" sedan 27 år. Men Ronnie är också en stor kreaprenör har det visat sig. Efter en tragisk händelse i Ronnies liv 1981, så bestämde sig Ronnie för att göra något mer av sitt liv. Resultatet blev en "rytmterapi", som idag praktiseras av 30-talet terapeuter i Sverige. En av dessa, sjukgymnasten och fd artisten Magnus Liljeroos (till vänster på bilden) lät seminaredeltagarna uppleva en 20-minuters taktfast show med rörelser som har utvecklats i arbetet med att rehabilitera bl a Strokepatienter. Läs mer om The Ronnie Gardiner Rythm Therapy.

KreaprenörskapPå seminariet deltog direktör Börje Österberg med företaget Nordic Sport här i samtal med Magnus Liljeroos. Börje är själv ett lysande exempel på hur man som kreaprenör kan "fylla ett magiskt tomrum". Han har byggt upp företaget Nordic Sport från ingenting till ett av världens ledande företag inom idrottsevenemang. Hur då?

Jo, Nordic Sport levererar all utrustning till stora idrottsevenemang såsom friidrotts-VM, GP-tävlingar osv världen över. Alltifrån spjut till hoppställningar, häckar och tartanbanor. Börje insåg tidigt att spjut osv inte är volymprodukter. Konsten ligger istället i att leverera "paket", där spjut ingår, som uppfyller alla internationella krav, inkl elitidrottsmännens. Läs vidare om Nordic Sport och Börje Österberg.

Hur går nu Kreaprenörprocessen vidare? Hur kan du använda processen i din verksamhet? Frågan bör naturligtvis ställas till seminariedeltagarna själva.En av dessa var Stockholms stads nye utvecklingsdirektör Luis Abascal, som här syns lyssna i bakgrunden tillsammans med Pharmacias Eiler Remme.

Luis Abascal är mannen bakom "undret i Kista" och han har också aktivt bidragit till att Kungliga Musikhögskolan nu har förlagt en filial dit för att korsbefrukta musik och IT/Telekom. När Luis Abascal fick höra om process LeoNardo inbjöd han oss genast att vara med i ett nytt utvecklingsprojekt i Stockholm som kallas "Sydväxt". Det handlar om att fånga upp kraften bland södra Stockholms många invandrartäta områden genom att skapa en kontrapunkt till Kista bl a i samarbete med Södertörns högskola. Inriktningen i "Sydväxt" är Media/Entertainment för att göra Stockholm till världens TIME-huvudstad - Telekom, IT, Media + Entertainment.

Du är välkommen att att följa den fortsatta utvecklingen eller intressera dig för några av våra erbjudanden.