Jazz och innovation på Ideon i LundL.O. Landin (tv) ledde tillsammans med Imi Markos (th) presentationen av vad Process LeoNardo (senare Kreaprenör) är för något och av de grundlägggande värderingar, som ligger bakom processen, och de gav exempel på hur man använder preceptionsmodellen i praktiken.

Med AUDIO - förlängning och försträrkning av sinnesorganen röst och hörsel - som exempel på hur man med hjälp av modellens horisontella flöde kan upptäcka och analysera "magiska tomrum" på marknaden höll den vid universitet i Lund verksamme tekniske audiologen, civ.ing Anders Jönsson ett intressant anförande. Med utgångspunkt från boken "Ljuv musik och öronproppar" - läs mera om boken här - berättade Anders om de stora tomrum som uppstår på marknaden i samband med musikens utbredning och hur buller- och de därmed sammanhängande hörselproblemen håller på att bli ett gissel i dagens Upplevelsesamhälle.

Den i Åkarp uatnför Malmö verksamme entreprenören Thore Fridhill gav med humor och uttrycksfulla medel publiken en uppfattning om vad det innebär att "fylla magiska tomrum", när han beskrev hur man föröker "fylla magiska tomrum" inom Rdiodistributionen genom att försöka pressa in fyrkanter i "runda hål". Thore har i LeoNardistisk anda etablerat en lokal radiostation, som når ett antal kommuner i och runt om Malmö. Stationen heter RADIO SVINGTIME och är ett exempel på en motreaktion mot den "bullriga popen" och det "frenetiska rappandet". Med underprogrammen "Jazz och Innovation" och "Jazz och Näringsliv" når Thore ut till tusentals lyssnare med det viktiga budskapet om vikten av ett innovativt näringsliv. Han medvetandegör med hjälp av jazz- och svingmusik de problem som uppfinnare har och hur viktigt det är att göra "livet enklare" för denna i vår tid så viktiga kategori människor. I kommande lördags program skulle Thore bl a få besök av Patent- och Reg.verkets generaldirektör Gun Hellsvik. Med stöd från bl a henne kommer han att satsa på att få igång en "uppfinnarfestival" i anslutning till Science Park på Ideon i Lund.

Professor Leif Edvinsson sammanfattade mötet genom att ge några exempel på vikten av humaniora för att kunna kommunicera viktiga tekniska och ekonomiska sammanhang. Han upprätthåller den första professuren i "det intellektuella kapitalet" vid universitetet i Lund och han framhöll betydelsen av den satsning som görs i Ideon i Lund för att vara ett kluster för innovation i den södra regionen i Sverige.